COMITE INTERNATIONAL / INTERNATIONAL COMMITTEE

See the map - Voir la carte       See all - Voir tout

See the list - Voir la liste
Kjell Ribert - Scandinavia
"Voices of the World" - PCA – Person Centred Approach er en tilnærming, en måte å være på. For meg bidrar det til å se, forstå og huske på hvor mye folk kan, og hvor mye som det går an å få til om betingelsene; aksept, empati og konkruens er tilstede. «Forum» er en anledning til å møtes med andre som kan og vil lytte, til å fylle på batteriene, utvikle meg, og bli beriket av den stemningen som oppstår når så mange vil noe konstruktivt for seg selv og hverandre.

"Voices of the World" representerer en særlig spennende overskrift. Vi trenger alle en stemme, og for å ha en stemme må du ha et språk. Et av mine viktigste utviklingsområder er hvilke betingelser som må være tilstede for at voksne kan tilegne seg fremmedspråk, og hvordan vi hurtigst mulig kan oppnå ferdigheten i å kommunisere på et språk som ikke er vårt eget. Jeg gleder meg til å møte dere alle høsten 2019.